Evropski parlament se lahko obrne na vas le, če ste starejši od 18 let.
Z Evropskim parlamentom želim ostati v stikih ter prejemati obvestila in novice o ponudbi za obiskovalce in prireditvah.
Želim, da se Evropski parlament obrne name za kratek vprašalnik o mojem obisku.

Pozorno preberite izjavo o varstvu osebnih podatkov v nadaljevanju.

Evropski parlament obdeluje vaše osebne podatke, da lahko ohranite stik z njim in prejemate obvestila in novice o ponudbi za obiskovalce in prireditvah.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredbe). 

Na podlagi členov 15 in 16 Uredbe posredujemo naslednje informacije.

1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke (kdo je upravljavec podatkov)?
Generalni direktorat Evropskega parlamenta za komuniciranje deluje kot upravljavec [1], subjekt, odgovoren za obdelavo, pa je Oddelek za usklajevanje storitev za obiskovalce, ki ga zastopa njegov vodja.
Na upravljavca se lahko obrnete po elektronski pošti na naslov vscu@europarl.europa.eu ali po pošti na: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruselj

Vaše osebne podatke obdeluje samo Generalni direktorat za komuniciranje.

2. Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo?
Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za: 
stik z Evropskim parlamentom, da vam lahko pošilja prilagojena elektronska sporočila v pravem jeziku z obvestili in novicami o ponudbi za obiskovalce in prireditvah Evropskega parlamenta; 
da stopimo v stik z vami, da bi zbrali vaše povratne informacije o vašem obisku ali dogodku, ki ste se ga udeležili: poslali vam bomo le eno nadaljnje e-poštno sporočilo s povezavo do našega obrazca za povratne informacije, da bi zbrali vaše povratne informacije o dogodku/dejavnosti, ki ste se je udeležili, in/ali objektu, ki ste ga obiskali.

3. Kaj je pravna podlaga za obdelavo podatkov?
Zakonitost obdelave temelji na členu 5(1)(d) Uredbe, tj. na vaši privolitvi.
 
4. Kateri osebni podatki se obdelujejo?
Da bi vas obveščali: Obdelujejo se naslednji osebni podatki: ime, elektronski naslov, izbrani jezik, država. 
Naši bilteni in sporočila so prevedeni v različne jezike in prilagojeni državi prejemnika. Vedeti želimo, kateri jezik govorite in iz katere države prihajate, da bi vam lahko pošiljali prilagojeno elektronsko pošto.
Za povratne informacije: Obdelujejo se naslednji osebni podatki: ime, elektronski naslov, izbrani jezik, država. 

5. Kako se obdelujejo vaši osebni podatki?
Vaše podatke bomo obdelali prek spletnega obrazca (v programu Verint), da bi vas vpisali v našo zbirko podatkov za ohranjanje stikov z Evropskim parlamentom v zvezi z informacijami in novicami o njegovi ponudbi za obisk, dogodkih in dejavnostih in/ali za posredovanje povratnih informacij o vašem obisku, dogodku ali dejavnosti, ki jo je organiziral Evropski parlament. 
Osebni podatki bodo nato preneseni in shranjeni v podatkovni zbirki direktorata za obiskovalce (CoManSys). Obdelava podatkov, potrebnih za ohranjanje stika, je opisana v evidenci obdelave podatkov (ID: 2146).

6. Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?
Osebni podatki se hranijo le tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani. 

Potem, ko privolite v ohranjanje stikov z Evropskim parlamentom, bodo vaši podatki v orodju Verint shranjeni šest mesecev po dogodku ali obisku, nato pa izbrisani. Vaši podatki se hranijo v podatkovni zbirki CoManSys. Uvožene osebne podatke bomo hranili, dokler se ne odjavite iz podatkovne zbirke. Če želite izbrisati svoje osebne podatke iz naše podatkovne zbirke, kliknite povezavo „Odjava“, ki se prikaže na koncu sporočila, ki vam ga pošlje Evropski parlament. Lahko nam tudi pošljete elektronsko sporočilo na naslov vscu@europarl.europa.eu s prošnjo za odjavo, da vas odjavimo. 
Vsakih pet let vam bomo poslali elektronsko sporočilo in vas spomnili, da še vedno obdelujemo vaše osebne podatke . 
V tem elektronskem sporočilu botudi povezava, prek katere se lahko odjavite. 
Vaše osebne podatke bomo obdelali tudi prek našega sistema za upravljanje stikov (CoManSys), da bi vam poslali e-pošto s povezavo do obrazca za povratne informacije. Takoj po pošiljanju e-pošte bodo vaši osebni podatki izbrisani iz sistema CoManSys. Poslali vam bomo samo eno elektronsko sporočilo, v katerem bomo zbirali vaše povratne informacije o obisku, dogodku ali dejavnosti, ki ste se je udeležili in za katero ste se strinjali, da boste posredovali povratne informacije.

7. Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov?
Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen pooblaščenemu osebju Evropskega parlamenta iz Oddelka za usklajevanje storitev za obiskovalce. 
 
8. Ali bodo vaši osebni podatki posredovani državi, ki ni članica EU, ali mednarodni organizaciji?
Vaši osebni podatki se ne posredujejo nobeni službi v državi, ki ni članica EU, ali mednarodni organizaciji.

9. Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko imele posledice za vas, uporabljajo avtomatizirani postopki in/ali profiliranje?
Za odločanje, ki bi lahko vplivalo na vas, se ne bodo uporabljali avtomatizirani postopki in/ali profiliranje.

10. Kakšne pravice imate?
Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in ustreznih informacij o tem, kako jih uporabljamo.
Imate pravico do popravka vaših osebnih podatkov.
Pod določenimi pogoji imate pravico, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov ali omejite obseg njihove uporabe.
Imate pravico do prenosljivosti podatkov.
Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi vaših posebnih okoliščin. Vaš zahtevek bomo obravnavali, sprejeli odločitev in vas o njej obvestili.
Imate pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi pred preklicem;
Morebitna vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko naslovite na upravljavca podatkov na: vscu@europarl.europa.eu. Kadar koli se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov (data-protection@europarl.europa.eu).

Imate tudi pravico, da se kadar koli pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).