Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a fi contactat de Parlamentul European.
Aș dori să țin legătura cu Parlamentul European pentru a primi informații și noutăți despre vizitele și evenimentele pe care le organizează.
Doresc ca Parlamentul European să mă contacteze pentru a solicita feedback cu privire la vizita mea.

Vă rugăm să citiți cu atenție declarația de confidențialitate de mai jos.

Parlamentul European prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a vă da posibilitatea să țineți legătura cu Parlamentul European și să primiți informații și noutăți despre vizitele și evenimentele pe care le organizează.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (denumit în continuare „Regulamentul”). 

Vă oferim următoarele informații, conform articolelor 15 și 16 din Regulament.

1. Cine prelucrează datele cu caracter personal (operatorul de date)?
Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European acționează în calitate de operator de date [1], iar entitatea responsabilă de prelucrare este Unitatea de coordonare a serviciilor pentru vizitatori (VSCU), reprezentată de șeful său de unitate.
Puteți contacta operatorul de date prin e-mail la adresa vscu@europarl.europa.eu sau prin poștă la adresa: 

Unitatea de coordonare a serviciilor pentru vizitatori
Direcția Comunicare
Parlamentul European
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Numai Direcția Generală Comunicare vă va prelucra datele cu caracter personal.

2. În ce scop sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal?
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate cu scopul de: 
a ține legătura cu Parlamentul European pentru a vă trimite e-mailuri personalizate, în limba aleasă de dvs., cu informații și noutăți despre vizitele și evenimentele organizate de Parlamentul European 
pentru a vă contacta pentru a colecta feedback-ul dvs. cu privire la vizita dvs. sau la un eveniment la care ați participat: vă vom trimite un singur e-mail de urmărire cu linkul către formularul nostru de feedback pentru a colecta feedback-ul dvs. cu privire la evenimentul/activitatea la care ați participat și/sau la unitatea pe care ați vizitat-o.

3. Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?
Pentru a vă prelucra datele în mod legal, avem nevoie de consimțământul dvs., conform articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulament.
 
4. Ce date cu caracter personal se prelucrează?
Pentru a ține legătura cu dvs.: Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail, limba preferată, țara.
Buletinele noastre informative și e-mailurile sunt traduse în diferite limbi și sunt adaptate la țara destinatarului. De aceea, pentru a vă putea trimite e-mailuri personalizate, trebuie să știm ce limbă vorbiți și țara din care proveniți.
Pentru a vă cere părerea: Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail, limba preferată, țara. 

5. Cum vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal?
Datele dvs. vor fi prelucrate prin intermediul unui formular online (în Verint) pentru a vă înregistra în baza noastră de date în vederea menținerii contactului cu Parlamentul European în ceea ce privește informațiile și noutățile referitoare la oferta de vizitare, evenimentele și activitățile acestuia și/sau pentru a vă oferi un feedback cu privire la vizita dvs., la un eveniment sau la o activitate organizată de Parlamentul European.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi apoi transferate și stocate în baza de date a Direcției pentru vizitatori (CoManSys). Activitatea de prelucrare pentru a ține legătura este descrisă în Registrul activității de prelucrare (ID: 2146).

6. Cât timp vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. 

Atunci când acceptați să țineți legătura cu Parlamentul European, datele dvs. vor fi păstrate în instrumentul Verint timp de șase luni de la eveniment sau de la vizita dvs. și apoi vor fi șterse. Datele vor fi stocate în baza de date CoManSys. Odată ce datele dvs. cu caracter personal sunt importate în CoManSys, ele vor fi stocate până când vă dezabonați de la baza noastră de date. Pentru a șterge datele cu caracter personal din baza noastră de date, trebuie să faceți clic pe linkul „dezabonare” care este afișat la sfârșitul tuturor comunicărilor trimise de Parlamentul European. De asemenea, ne puteți trimite un e-mail la adresa vscu@europarl.europa.eu prin care cereți să vă dezabonați. 
O dată la cinci ani, vă vom trimite un e-mail pentru a vă reaminti că prelucrăm în continuare datele dvs. cu caracter personal. 
Dacă decideți să vă dezabonați, în acest e-mail veți găsi un link prin care o puteți face. 
De asemenea, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate prin intermediul sistemului nostru de gestionare a contactelor (CoManSys) pentru a vă trimite un e-mail cu un link către formularul de feedback. Imediat după trimiterea e-mailului, datele dvs. personale vor fi șterse din CoManSys. Vă vom trimite un singur e-mail pentru a colecta feedback-ul dvs. cu privire la vizita, evenimentul, activitatea la care ați participat și pentru care ați fost de acord să oferiți feedback.

7. La cine vor ajunge datele dvs. cu caracter personal?
La datele dvs. cu caracter personal are acces personalul autorizat al Parlamentului European de la Unitatea de coordonare a serviciilor pentru vizitatori. 
 
8. Vor fi comunicate datele dvs. cu caracter personal unei țări din afara UE sau unei organizații internaționale?
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi comunicate unui serviciu cu sediul într-o țară din afara UE sau unei organizații internaționale.

9. Se utilizează procese de prelucrare și/sau creări de profiluri automatizate pentru a lua decizii care v-ar putea afecta?
Nu se utilizează procese de prelucrare și/sau creări de profiluri automatizate pentru a lua decizii care v-ar putea afecta.

10. Ce drepturi aveți?
Aveți drept de acces la datele dvs. cu caracter personal și la informații importante privind modul în care le utilizăm.
Aveți dreptul de a vă modifica datele cu caracter personal.
În anumite condiții, aveți dreptul să soliciți ștergerea datelor personale sau restricționarea utilizării acestora.
Aveți dreptul la portabilitatea datelor.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, din motive legate de situația dvs. particulară. Vom analiza cererea dvs. și vom lua o decizie care vă va fi comunicată.
Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintea retragerii acestuia.
Dacă aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale, le puteți transmite operatorului de date la adresa vscu@europarl.europa.eu. De asemenea, puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European la adresa data-protection@europarl.europa.eu.

Aveți dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor la adresa edps@edps.europa.eu