Jei norite, kad Europos Parlamentas su Jumis susisiektų, turite būti vyresni nei 18-os. Ar Jums daugiau nei 18?
Norėčiau palaikyti ryšį su Europos Parlamentu ir gauti informaciją bei naujienas apie siūlomus apsilankymus ir renginius.
Norėčiau, kad Europos Parlamentas su manimi susisiektų ir trumpai pasiteirautų apie mano apsilankymą.

Prašom atidžiai perskaityti toliau pateikiamą pareiškimą dėl privatumo.

Europos Parlamentas tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtumėte palaikyti ryšį su Europos Parlamentu ir gauti informaciją bei naujienas apie jo siūlomą apsilankymą ir renginius.

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (toliau – Reglamentas). 

Remdamiesi Reglamento 15 ir 16 straipsniais, teikiame šią informaciją.

1. Kas tvarko Jūsų asmens duomenis (duomenų valdytojas)?
Europos Parlamento Komunikacijos generalinis direktoratas veikia kaip duomenų valdytojas [1], o už duomenų tvarkymą atsakingas subjektas yra Paslaugų lankytojams koordinavimo skyrius, kuriam atstovauja skyriaus vadovas.
Į duomenų valdytoją galite kreiptis el. paštu vscu@europarl.europa.eu arba paštu: 

Paslaugų lankytojams koordinavimo skyrius
Komunikacijos direktoratas
Europos Parlamentas
60 rue Wiertz, B – 1047, Briuselis

Jūsų asmens duomenis tvarkys tik Komunikacijos generalinis direktoratas.

2. Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant: 
palaikyti ryšį su Europos Parlamentu ir siųsti Jums asmeninius el. laiškus tinkama kalba, pateikiant informaciją ir naujienas apie Europos Parlamento renginius ir siūlomus apsilankymus; 
susisiekti su jumis, kad surinktume jūsų atsiliepimus apie apsilankymą ar renginį, kuriame dalyvavote: išsiųsime jums tik vieną tolesnį el. laišką su nuoroda į mūsų atsiliepimų formą, kad surinktume jūsų atsiliepimus apie renginį / veiklą, kurioje dalyvavote, ir (arba) objektą, kuriame lankėtės.

3. Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
Duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas Reglamento 5 straipsnio 1 dalies d punktu, t. y. Jūsų sutikimu.
 
4. Kurie asmens duomenys yra tvarkomi?
Norint palaikyti ryšį su jumis bus tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, el. paštas, pageidaujama kalba, šalis.
Mūsų naujienlaiškiai ir reklaminiai pasiūlymai yra verčiami į skirtingas kalbas ir pritaikomi gavėjo šaliai. Todėl tam, kad galėtume siųsti jums asmeninius el. laiškus, turime žinoti, kokia kalba Jūs kalbate, ir iš kokios šalies esate.
Norint sužinoti Jūsų atsiliepimus bus tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, el. paštas, pageidaujama kalba, šalis. 

5. Kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų duomenys bus tvarkomi internetinėje formoje (Verint), kad galėtumėte užsiregistruoti mūsų duomenų bazėje ir palaikyti ryšį su Europos Parlamentu dėl informacijos ir naujienų apie jo lankymo pasiūlymus, renginius ir veiklą ir (arba) pateikti atsiliepimus apie savo apsilankymą, renginį ar Europos Parlamento organizuojamą veiklą.
Tuomet Jūsų asmens duomenys bus perkelti ir saugomi Lankytojų reikalų direktorato duomenų bazėje („CoManSys“). Duomenų tvarkymo veikla aprašyta Duomenų tvarkymo veiklos įraše (ID: 2146).

6. Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys nėra saugomi ilgiau nei būtina tikslu, kuriuo jie buvo renkami. 

Jums sutikus palaikyti ryšį su Europos Parlamentu, Jūsų duomenys priemonėje „Verint“ bus saugomi šešis mėnesius po renginio arba apsilankymo, o vėliau bus ištrinti. Jūsų duomenys bus saugomi duomenų bazėje „CoManSys“. Kai Jūsų asmens duomenys bus perkelti į „CoManSys“, jie bus saugomi tol, kol atsisakysite gauti informaciją iš mūsų duomenų bazės. Kad pašalintumėte savo asmens duomenis iš mūsų duomenų bazės, turite spustelėti nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“, esančią Europos Parlamento Jums siunčiamo pranešimo pabaigoje. Taip pat galite atsiųsti mums el. laišką adresu vscu@europarl.europa.eu ir paprašyti nutraukti prenumeratą. 
Kas penkerius metus atsiųsime jums el. laišką, kuriuo priminsime, kad vis dar tvarkome Jūsų asmens duomenis. 
Jei nuspręsite atsisakyti prenumeratos, šiame el. laiške rasite tam skirtą nuorodą. 
Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi mūsų kontaktų valdymo sistemoje (CoManSys), kad galėtume išsiųsti jums el. laišką su nuoroda į atsiliepimų formą. Iš karto po el. laiško išsiuntimo jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš "CoManSys". Siųsime jums tik vieną el. laišką, kad surinktume jūsų atsiliepimus apie vizitą, renginį, veiklą, kurioje dalyvavote ir dėl kurios sutikote pateikti atsiliepimą.

7.  Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai?
Teisė susipažinti su Jūsų asmens duomenimis suteikiama įgaliotiems Europos Parlamento darbuotojams iš Paslaugų lankytojams koordinavimo skyriaus. 
 
8. Ar Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su ES nepriklausančiomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis?
Jūsų asmens duomenimis nebus dalijamasi su tarnybomis, veikiančiomis ES nepriklausančiose šalyse, arba tarptautinėmis organizacijomis.

9. Ar priimant sprendimus, galinčius turėti Jums įtakos, naudojami automatizuoti procesai ir (arba) profiliavimas?
Priimant sprendimus, galinčius turėti Jums įtakos, automatizuoti procesai ir (arba) profiliavimas nenaudojami.

10. Kokios yra Jūsų teisės?
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti atitinkamą informaciją apie tai, kaip juos naudojame.
Turite teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
Tam tikromis sąlygomis turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis ar apribotume jų naudojimą.
Turite teisę į duomenų perkeliamumą.
Turite teisę bet kuriuo metu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia padėtimi, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Apsvarstysime Jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir pranešime jį Jums.
Turite teisę bet kuriuo metu atšauti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į duomenų valdytoją adresu vscu@europarl.europa.eu. Taip pat bet kuriuo metu galite kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną adresu data-protection@europarl.europa.eu.

Bet kuriuo metu turite teisę į atgręžtinį reikalavimą, kreipiantis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną adresu edps@edps.europa.eu