Önnek 18 évesnél idősebbnek kell lennie ahhoz, hogy az Európai Parlament felvhesse Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolatban kívánok maradni az Európai Parlamenttel, hogy tájékoztatást és híreket kapjak a látogatási lehetőségekről és a rendezvényekről.
Szeretném, hogy az Európai Parlament felvegye velem a kapcsolatot és rövid visszajelzést kérjen a látogatásommal kapcsolatban.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot.

Az Európai Parlament azzal a céllal kezeli az Ön személyes adatait, hogy Ön kapcsolatot tarthasson az Európai Parlamenttel, tájékoztatást és híreket kapjon a látogatási lehetőségekről és rendezvényekről.

A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) alapján kerül sor. 

A rendelet 15. és 16. cikke alapján a következő tájékoztatást nyújtjuk.

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait (adatkezelő)?
Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága jár el adatkezelőként [1], az adatkezelésért felelős szerv pedig a Látogatói Szolgáltatások Koordinációs Osztálya, amelyet annak osztályvezetője képvisel.
Az adatkezelőhöz a vscu@europarl.europa.eu e-mail-címen keresztül fordulhat, vagy levelet küldhet a következő címre: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Csak a Kommunikációs Főigazgatóság fogja kezelni az Ön személyes adatait.

2. Milyen célból kezelik az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük: 
kapcsolattartás az Európai Parlamenttel, hogy a megfelelő nyelven személyre szabott e-maileket kapjon az európai parlamenti látogatási lehetőségekről és rendezvényekről; 
kapcsolatba lépünk Önnel, hogy visszajelzést gyűjtsünk a látogatásáról vagy egy eseményről, amelyen részt vett: csak egy utólagos e-mailt küldünk Önnek a visszajelzési űrlapunk linkjével, hogy összegyűjtsük visszajelzését az eseményről / a tevékenységről, amelyen részt vett és/vagy a meglátogatott létesítményről.

3. Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogszerűsége a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontján, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
 
4. Mely személyes adatok kezelésére kerül sor?
Az Önnel való kapcsolattartás érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: utónév, e-mail-cím, választott nyelv, ország.
Hírleveleinket és leveleinket különböző nyelvekre fordítjuk le, és tartalmukat a címzett országához igazítjuk. Ezért ahhoz, hogy személyre szabott e-maileket küldhessünk Önnek, ismernünk kell az Ön által beszélt nyelvet és az Ön származási országát.
Visszajelzés esetén az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: utónév, e-mail-cím, választott nyelv, ország.
 
5. Miként történik az Ön személyes adatainak kezelése?
Az Ön adatait egy online űrlapon (Verint) keresztül dolgozzuk fel annak érdekében, hogy regisztrálhassuk Önt adatbázisunkban, hogy kapcsolatot tarthassunk az Európai Parlamenttel az Európai Parlament látogatási kínálatával, eseményeivel és tevékenységeivel kapcsolatos információk és hírek tekintetében, és/vagy visszajelzést adhasson az Európai Parlament által szervezett látogatásról, eseményről vagy tevékenységről.
Az Ön személyes adatait ezt követően továbbítjuk a Látogatói Igazgatóság (CoManSys) adatbázisába, ahol azok tárolásra is kerülnek. A kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységet az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása ismerteti (azonosító: 2146).

6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
A személyes adatok kizárólag a gyűjtésük céljának eléréséhez szükséges ideig tárolhatók. 

Ha Ön beleegyezik az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásba, adatait a rendezvényt vagy a látogatását követően hat hónapig őrizzük meg a Verint eszközben, majd töröljük. Adatait a CoManSys adatbázisban tároljuk. Miután személyes adatait beimportáljuk a CoManSys adatbázisba, azokat addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik adatbázisunkról. Ahhoz, hogy személyes adatait töröljük adatbázisunkból, kattintson az „Leiratkozás” linkre, amely az Európai Parlament által Önnek küldött összes levél végén megjelenik. A vscu@europarl.europa.eu e-mail-címre üzenetet küldve is kérheti a leiratkozást. 
Ötévente e-mailt küldünk Önnek, melyben emlékeztetjük arra, hogy továbbra is kezeljük személyes adatait. 
Amennyiben úgy dönt, hogy leiratkozik, ebben az e-mailben megtalálja a leiratkozáshoz szükséges linket. 
Az Ön személyes adatait a Kapcsolatkezelő rendszerünkön (CoManSys) keresztül is feldolgozzuk, hogy e-mailt küldhessünk Önnek a visszajelzési űrlapra mutató linkkel. Közvetlenül az e-mail elküldése után az Ön személyes adatait töröljük a CoManSys rendszerből. Csak egy e-mailt küldünk Önnek, hogy összegyűjtsük visszajelzését a látogatással, rendezvénnyel, tevékenységgel kapcsolatban, amelyen részt vett, és amelyről beleegyezett, hogy visszajelzést adjon.

7. Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?
Az Ön személyes adataihoz az Európai Parlament Látogatói Szolgáltatások Koordinációs Osztályának erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. 
 
8. Megosztjuk-e az Ön személyes adatait nem uniós országgal vagy nemzetközi szervezettel?
Az Ön személyes adatait sem az Unió tagállamai közé nem tartozó országokkal, sem nemzetközi szervezetekkel nem osztjuk meg.

9. Sor kerül-e olyan automatizált eljárásokra és/vagy profilalkotásra, amelyek Önt esetleg érintő döntéshozatal alapjául szolgálnak?
Nem kerül sor olyan automatizált eljárásokra és/vagy profilalkotásra, amelyek Önt esetleg érintő döntéshozatal alapjául szolgálnak.

10. Milyen jogok illetik meg Önt?
Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz és az azok felhasználásával kapcsolatos releváns információkhoz.
Önnek jogában áll személyes adatait helyesbíteni.
Bizonyos feltételek mellett kérheti személyes adatainak törlését vagy felhasználásuk korlátozását.
Joga van az adatok hordozhatóságához.
Ön jogosult arra, hogy saját helyzetéből eredő okokra hivatkozva bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. A kérést megvizsgáljuk, döntést hozunk, és közöljük Önnel.
Jogában áll, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez érintené a visszavonást megelőzően megadott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, azt a következő címre küldheti el az adatkezelőnek: vscu@europarl.europa.eu. Bármikor kapcsolatba léphet az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével is a következő címen: data-protection@europarl.europa.eu.

Bármikor joga van az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu) panaszt tenni.