Ako želite da vas Europski parlament kontaktira, morate biti stariji od 18 godina.
Želim ostati u kontaktu s Europskim parlamentom i primati informacije i vijesti o mogućnostima posjeta i događanjima u Parlamentu.
Pristajem da me Europski parlament kontaktira i zatraži povratne informacije o mojem posjetu.

Pažljivo pročitajte izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Europski parlament obrađuje vaše osobne podatke kako biste mogli ostati u kontaktu s Europskim parlamentom te primati informacije i vijesti o mogućnostima posjeta i događanjima u Parlamentu.

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (u daljnjem tekstu: „Uredba”). 

Na temelju članaka 15. i 16. Uredbe obavještavamo vas o pojedinostima u nastavku.

1. Tko obrađuje vaše osobne podatke (voditelj obrade)?
Ulogu voditelja obrade [1] ima Glavna uprava Europskog parlamenta za komunikaciju, a za samu obradu zadužen je Odjel za koordinaciju usluga za posjetitelje, koji zastupa načelnik odjela.
Voditelju obrade možete se obratiti e-porukom na vscu@europarl.europa.eu ili poštom na: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Vaše osobne podatke obrađivat će isključivo Glavna uprava za komunikaciju.

2. Zašto se vaši osobni podaci obrađuju?
Vaši osobni podaci obrađuju se radi: 
ostajanja u kontaktu s Europskim parlamentom kako bi vam se na odabranom jeziku mogle slati personalizirane e-poruke s informacijama i vijestima o mogućnostima posjeta i događanjima u Parlamentu; 
da vas kontaktiramo kako bismo prikupili vaše povratne informacije o vašem posjetu ili događaju u kojem ste sudjelovali: poslat ćemo vam samo jednu naknadnu e-poruku s vezom na naš obrazac za povratne informacije kako bismo prikupili povratne informacije o događaju / aktivnosti u kojoj ste sudjelovali i /ili objektu koji ste posjetili.

3. Koja je pravna osnova za obradu podataka?
Zakonitost obrade temelji se na članku 5. stavku 1. točki (d) Uredbe, tj. na vašoj suglasnosti.
 
4. Koji se osobni podaci obrađuju?
Kako bismo ostali u kontaktu s vama obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime, e-adresa, odabrani jezik komunikacije, zemlja.
Naše novosti i e-poruke prevode se na različite jezike i prilagođavaju prema zemlji primatelja. Stoga, kako bismo vam mogli slati personalizirane e-poruke, moramo znati koji jezik govorite i iz koje zemlje dolazite.
Kako bismo zatražili vaše mišljenje obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime, e-adresa, odabrani jezik komunikacije, zemlja. 

5. Kako će se vaši osobni podaci obrađivati?
Vaši podaci bit će obrađeni putem online obrasca (u Verintu) kako bismo vas registrirali u našoj bazi podataka kako bismo bili u kontaktu s Europskim parlamentom u vezi s informacijama i novostima o njegovoj ponudi posjeta, događanjima i aktivnostima i/ili dali povratne informacije o vašem posjetu, događaju ili aktivnosti koju organizira Europski parlament. 
Vaši osobni podaci potom se prenose i pohranjuju u bazu podataka Uprave za posjetitelje (CoManSys). Postupak obrade podataka zbog ostajanja u kontaktu u kratkim je crtama opisan u evidenciji postupka obrade (ID: 2146).

6. Koliko se dugo čuvaju vaši osobni podaci?
Osobni podaci neće se čuvati dulje nego što je to potrebno za svrhe u koje su prikupljeni. 

Nakon što odlučite ostati u kontaktu s Europskim parlamentom, vaši se podaci čuvaju u alatu Verint šest mjeseci nakon događanja ili posjeta, a zatim se brišu. Vaši osobni podaci čuvaju se u bazi podataka CoManSys. Nakon što se unesu u CoManSys, čuvaju se sve dok ne zatražite uklanjanje iz baze podataka. Kako biste uklonili svoje osobne podatke iz naše baze podataka, morate kliknuti na poveznicu „Otkaži pretplatu” koja se nalazi na kraju svih obavijesti koje vam šalje Europski parlament. Uklanjanje možete zatražiti i slanjem e-poruke na vscu@europarl.europa.eu. 
Svakih pet godina poslat ćemo vam e-poruku s podsjetnikom da i dalje obrađujemo vaše osobne podatke. 
Ako odlučite zatražiti njihovo uklanjanje, u toj e-poruci bit će poveznica da to i učinite. 
Vaši osobni podaci također će biti obrađeni putem našeg Sustava za upravljanje kontaktima (CoManSys) kako bismo vam poslali e-poštu s vezom na obrazac za povratne informacije. Odmah nakon slanja e-pošte, vaši osobni podaci bit će izbrisani iz CoManSys-a. Poslat ćemo vam samo jednu e-poruku kako bismo prikupili vaše povratne informacije o posjeti, događaju, aktivnosti u kojima ste sudjelovali i za koje ste pristali dati povratne informacije.

7.  Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?
Pristup vašim osobnim podacima imat će samo ovlašteni djelatnici Europskog parlamenta iz Odjela za koordinaciju usluga za posjetitelje. 
 
8. Hoće li vaši osobni podaci biti proslijeđeni nekoj zemlji izvan EU-a ili međunarodnoj organizaciji?
Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni nijednoj službi u zemlji izvan EU-a i nijednoj međunarodnoj organizaciji.

9. Koriste li se pri donošenju odluka određeni automatizirani postupci i/ili izrada profila koji bi mogli imati posljedice za vas?
Pri donošenju odluka ne koriste se automatizirani procesi i/ili izrada profila koji bi mogli imati posljedice za vas.

10. Koja su vaša prava?
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i relevantnim informacijama o tome kako ih upotrebljavamo.
Imate pravo na ispravak svojih osobnih podataka.
Pod određenim uvjetima imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove uporabe.
Imate pravo na prijenos podataka.
U svakom trenutku imate pravo prigovora na našu obradu osobnih podataka, pozivajući se na osobne okolnosti. Razmotrit ćemo vaš zahtjev, donijeti odluku te vas o njoj obavijestiti.
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući suglasnost, a da to ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.
Ako imate ikakvih pitanja o obradi vaših osobnih podataka, možete ih uputiti voditelju obrade podataka na vscu@europarl.europa.eu. U svakom trenutku možete se obratiti i službeniku Europskog parlamenta za zaštitu podataka na data-protection@europarl.europa.eu.

U svakom trenutku imate pravo na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na edps@edps.europa.eu