Tämä palvelu on varattu täysi-ikäisille. Oletko vähintään 18-vuotias?
Haluan, että Euroopan parlamentti lähettää minulle tietoja ja uutisia vierailuista ja tapahtumista.
Haluan, että Euroopan parlamentti ottaa minuun yhteyttä lyhyen vierailupalautteen antamiseksi.

Ole hyvä ja lue tarkkaan alla oleva tietosuojaseloste.

Euroopan parlamentti käsittelee henkilötietojasi, jotta voisit saada tietoja ja uutisia parlamentin vierailutarjonnasta ja sen järjestämistä tapahtumista.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (jäljempänä ’asetus’). 

Parlamentin rekisterinpitäjän on kyseisen asetuksen 15 ja 16 artiklan mukaisesti annettava seuraavat tiedot.

1. Kuka käsittelee henkilötietoja (rekisterinpitäjä)?
Rekisterinpitäjänä [1] toimii Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto, ja henkilötietojen käsittelystä vastaa vierailupalvelujen koordinointiyksikkö, jota edustaa yksikön päällikkö.
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa vscu@europarl.europa.eu tai postitse osoitteessa: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan viestinnän pääosasto.

2. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?
Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 
yhteydenpito Euroopan parlamenttiin, jotta sinulle voidaan lähettää sähköpostitse oikealla kielellä tietoja ja uutisia Euroopan parlamentin vierailutarjonnasta ja sen järjestämistä tapahtumista. 
ottaaksemme sinuun yhteyttä kerätäksemme palautetta vierailustasi tai tapahtumasta, johon osallistuit: lähetämme sinulle vain yhden seurantasähköpostiviestin, jossa on linkki palautelomakkeellemme, kerätäksemme palautettasi tapahtumasta/toiminnasta, johon osallistuit ja/tai laitoksesta, jossa vierailit.

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?
Käsittelyn lainmukaisuus perustuu asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohtaan eli antamaasi suostumukseen.
 
4. Mitä henkilötietoja käsitellään?
Yhteydenpito: Käsittely koskee seuraavia henkilötietoja: etunimi, sähköpostiosoite, ensisijainen kieli, maa.
Tiedotteemme ja viestimme käännetään eri kielille, ja niitä mukautetaan vastaanottajan maan mukaan. Tätä varten tarvitsemme tiedot siitä, mitä kieltä puhut ja mistä maasta olet kotoisin.
Palautteen pyytäminen: Käsittely koskee seuraavia henkilötietoja: etunimi, sähköpostiosoite, ensisijainen kieli, maa. 

5. Kuinka henkilötietoja käsitellään?
Tietojasi käsitellään Verint-verkkolomakkeella, jotta sinut voidaan rekisteröidä tietokantaamme, jotta voimme pitää yhteyttä Euroopan parlamenttiin sen vierailutarjontaa, tapahtumia ja toimintaa koskevien tietojen ja uutisten osalta ja/tai antaa palautetta vierailustasi, tapahtumasta tai Euroopan parlamentin järjestämästä toiminnasta.
Tämän jälkeen tietosi siirretään ja tallennetaan vierailuosaston tietokantaan (CoManSys). Yhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely eritellään käsittelytoimia koskevassa selosteessa (numero 2146).

6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. 

Kun annat suostumuksesi siihen, että Euroopan parlamentti voi pitää sinuun yhteyttä, tietosi säilyvät Verint-välineessä kuusi kuukautta tapahtuman tai vierailun jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Tietojasi säilytetään CoManSys-tietokannassa. Kun henkilötietosi on siirretty CoManSys-tietokantaan, niitä säilytetään, kunnes peruutat tilauksen tietokannastamme. Voit poistaa tietosi tietokannastamme napsauttamalla ”Unsubscribe”-linkkiä, joka löytyy jokaisen Euroopan parlamentin lähettämän viestin lopusta. Voit myös lähettää meille sähköpostin osoitteeseen vscu@europarl.europa.eu peruuttaaksesi tilauksen. 
Lähetämme sinulle viiden vuoden välein sähköpostiviestin muistuttaaksemme siitä, että käsittelemme edelleen tietojasi. 
Viestissä on linkki, jos haluat peruuttaa tilauksen. 
Henkilötietojasi käsitellään myös yhteyksien hallintajärjestelmässämme (CoManSys), jotta sinulle voidaan lähettää sähköpostiviesti, jossa on linkki palautelomakkeeseen. Heti sähköpostin lähettämisen jälkeen henkilötietosi poistetaan CoManSys-järjestelmästä. Lähetämme sinulle vain yhden sähköpostiviestin, jolla keräämme palautettasi vierailusta, tapahtumasta tai toiminnasta, johon osallistuit ja josta suostuit antamaan palautetta.

7. Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia?
Pääsy henkilötietoihin annetaan Euroopan parlamentin vierailupalvelujen koordinointiyksikön valtuutetulle henkilöstölle. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille?
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitseville palveluille eikä kansainvälisille järjestöille.

9. Tehdäänkö sinua koskevia päätöksiä automaattisesti ja/tai käyttäen hyväksi profilointia?
Sinuun mahdollisesti vaikuttavien päätösten tekemisessä ei käytetä automaattisia prosesseja ja/tai profilointia.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi sekä saada asiaankuuluvat tiedot niiden käytöstä.
Sinulla on oikeus oikaista henkilötietojasi.
Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai niiden käytön rajoittamista.
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tilanteeseesi liittyvistä syistä. Pyyntösi käsitellään ja sinulle ilmoitetaan sitä koskevasta päätöksestä.
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, voit lähettää kysymyksesi rekisterinpitäjälle osoitteeseen vscu@europarl.europa.eu. Voit myös ottaa milloin tahansa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan osoitteessa data-protection@europarl.europa.eu.

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen osoitteessa edps@edps.europa.eu.