Du skal være over 18 år for at blive kontaktet af Europa-Parlamentet.
Jeg vil gerne holde kontakten til Europa-Parlamentet for at modtage oplysninger og nyheder om dets besøgstilbud og arrangementer.
Europa-Parlamentet må gerne kontakte mig for at bede om en kort feedback på mit besøg.

Læs venligst omhyggeligt nedenstående erklæring om databeskyttelse.

Europa-Parlamentet behandler dine personoplysninger med det formål at sikre, at du kan holde kontakten med Europa-Parlamentet for at modtage oplysninger og nyheder om dets besøgstilbud og arrangementer.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (herefter "forordningen”). 

Vi giver følgende oplysninger på grundlag af forordningens artikel 15 og 16.

1. Hvem behandler dine personoplysninger (den dataansvarlige)?
Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation fungerer som dataansvarlig [1], og den enhed, der er ansvarlig for behandlingen, er Enheden for Koordinering af Besøgstjenester, repræsenteret ved dens kontorchef.
Du kan kontakte den dataansvarlige pr. e-mail på vscu@europarl.europa.eu eller pr. post på: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Det er kun Generaldirektoratet for Kommunikation, der behandler dine personoplysninger.

2. Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?
Dine personoplysninger behandles med henblik på at: 
holde kontakten, således at Europa-Parlamentet kan sende dig personlige e-mails på det rette sprog med oplysninger og nyheder om Europa-Parlamentets besøgstilbud og arrangementer 
at kontakte dig for at indsamle din feedback om dit besøg eller et arrangement, du har deltaget i: Vi sender dig kun én opfølgende e-mail med et link til vores feedbackformular for at indsamle din feedback om det arrangement/den aktivitet, du har deltaget i, og/eller den facilitet, du har besøgt.

3. Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
Lovligheden af behandlingen er baseret på forordningens artikel 5, stk. 1, litra d), dvs. på dit samtykke.
 
4. Hvilke personoplysninger bliver behandlet?
For at holde kontakten med dig: Følgende personoplysninger vil blive behandlet: fornavn, e-mail, foretrukne sprog, land. 
Vores nyhedsbreve og -mails oversættes til forskellige sprog og tilpasses til modtagerens land. For at kunne sende dig personlige e-mails skal vi derfor vide, hvilket sprog du taler, og hvilket land du kommer fra.
For at bede om din feedback: Følgende personoplysninger vil blive behandlet: fornavn, e-mail, foretrukne sprog, land. 

5. Hvordan vil dine personoplysninger blive behandlet?
Dine oplysninger vil blive behandlet via en onlineformular (i Verint) med henblik på at registrere dig i vores database for at holde kontakten med Europa-Parlamentet med hensyn til oplysninger og nyheder om dets besøgstilbud, arrangementer og aktiviteter og/eller give din feedback om dit besøg, et arrangement eller en aktivitet arrangeret af Europa-Parlamentet.
Dine personoplysninger vil derefter blive overført og lagret i databasen i Direktoratet for Besøgende (CoManSys). Behandlingen i forbindelse med at holde kontakten er beskrevet i registret over behandlingsaktiviteter (ID: 2146).

6. Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?
Personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt til det formål, hvortil de er indsamlet. 

Når du accepterer at holde kontakten med Europa-Parlamentet, vil dine oplysninger blive gemt i Verint i seks måneder efter arrangementet eller dit besøg, og de vil derefter blive slettet. Dine oplysninger vil blive lagret i CoManSys-databasen. Når dine personoplysninger er importeret til CoManSys, vil de blive gemt, indtil du framelder dig vores database. For at fjerne dine personoplysninger fra vores database skal du klikke på linket "afmeld", der vises til sidst i al kommunikation, som Europa-Parlamentet sender dig. Du kan også sende os en e-mail på vscu@europarl.europa.eu for at bede om at blive frameldt. 
Hvert femte år sender vi dig en e-mail for at minde dig om, at vi stadig behandler dine personoplysninger. 
Hvis du ønsker at framelde dig, finder du et link i denne e-mail til at gøre det. 
Dine personlige oplysninger vil også blive behandlet via vores kontakthåndteringssystem (CoManSys) for at sende dig en e-mail med et link til feedbackformularen. Umiddelbart efter afsendelsen af e-mailen slettes dine personoplysninger fra CoManSys. Vi sender dig kun én e-mail for at indsamle din feedback om det besøg, den begivenhed eller den aktivitet, som du deltog i og indvilligede i at give din feedback om.

7. Hvem modtager dine personoplysninger?
Det er Europa-Parlamentets bemyndigede personale fra Enheden for Koordinering af Besøgstjenester, der har adgang til dine personoplysninger. 
 
8. Vil dine personoplysninger blive delt med et land uden for EU eller med en international organisation?
Dine personoplysninger vil ikke blive delt med nogen tjenester med hjemsted i lande uden for EU eller med nogen internationale organisationer.

9. Anvendes der automatisk databehandling og/eller profilering til at træffe afgørelser, som kan påvirke dig?
Der anvendes ingen automatisk databehandling og/eller profilering til at træffe afgørelser, som kan påvirke dig.

10. Hvilke rettigheder har du?
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og til relevante oplysninger om, hvordan vi bruger dem.
Du har ret til at berigtige dine personoplysninger.
Du har på visse betingelser ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger eller begrænser brugen af dem.
Du har ret til dataportabilitet.
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din særlige situation. Vi vil behandle din anmodning, træffe en afgørelse og meddele den til dig.
Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.
Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende dem til den dataansvarlige på vscu@europarl.europa.eu. Du kan også når som helst kontakte Parlamentets databeskyttelsesrådgiver data-protection@europarl.europa.eu.

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på edps@edps.europa.eu